Nhận chạy quảng cáo Facebook Ads uy tín cam kết hiệu quả

Chuyên Nhận chạy quảng cáo Facebook Ads

– Trực tiếp thiết lập quảng cáo Facebook Ads: hình ảnh, video, content, set Ads.
– Rà soát, theo dõi và tối ưu tài khoản (chuyển đổi, từ khóa, … ) liên tục cho hệ thống.
– Tạo và tối ưu landing page, material để phục vụ cho việc chạy Ads.
– Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Facebook, zalo, google …
– Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách
– Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới, nhận chạy quảng cáo Facebook Ads