Cập nhập giỏ hàng Nam Hòa Xuân giá tốt ngày 25/3/2021

Liên hệ 0983.06.09.12

Cập nhật hàng  NHX ngày 25.3
Phước Đại Lộc chuyên môi giới ký gửi BĐS Hòa Xuân Đà Nẵng
✅ B2-89 lô 22 giá 2860 sạch
✅ B2-136 lô 112 giá 3400 trục thông
✅ B2-114 lô 11,12 giá 2880 sạch
✅ B2.86 lô 10 giá 2650
Liên hệ 0983.06.09.12
Ngày đăng: 25/03/2021
Danh mục: